Perspektiv

Oavsett teknologi så finns det vissa nyckelelement som höjer en lösning i flera aspekter. Här är min "silver bullet". ;)

Som konsult lär man sig att avgränsa sina uppgifter för att kunna leverera önskat resultat på så kort tid som möjligt. Men det kan vara stor skillnad på olika lösningar just beoroende på hur man valt att avgränsa uppgiften - Snabbast är inte alltid bäst.

Om det inte handlar om en "nödfix" i ett döende system, så tycker jag att alla utvecklare bör ställa sig följande fråga när lösningen fungerar:

"Kommer jag att förstå det jag just gjorde om ett år?"

Om man tror att man gör det så är man klar. Om inte så får man lägga en liten stund till på att göra lösningen begriplig. Detta minskar den totala kostnaden för systemägaren. Obegripliga system tar mycket längre tid att vidareutveckla och att rätta.

Det ska finnas goda skäl för att hoppa över den frågan. Lättja är inte ett sådant. Ansvarstagande för det man levererar är särskilt viktigt i konsultrollen när någon annan ska förvalta lösningen.